Kinesiologi

021En kinesiolog använder sig av neuromuskulära tester eller manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Behandlingar görs sedan inom främst fyra olika områden: Struktur-mekanik, Energi-akupunktur, Näring-nutrition, Mentalt-psykologiskt.

023
Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin. Hälsotriangeln består av människans tre delar:
– Fysiskt (muskler, leder, skelett)
– Kemiskt (mat, näringsämnen, neurotransmittorer, hormoner)
– Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)
Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.
Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.
Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att
arbeta med hela människan samtidigt under en025
behandling.

 

Källa: Mac Pompeius Wolontis

Kinesiologi behandling vävs oftast in i de andra behandlingarna. Det går att använda bara kinesiologi på tex rädslor, fobiertvångssyndrom mm.

 

014